Natuurlijk kunnen wij de vraag beantwoorden: Hoe zet je generatieleren in de dagelijkse praktijk in?. Zie hierbij een aantal van onze voorbeelden, die wij o.a. implementeerden bij Gemeente Amsterdam – Stadsdeel West.  

‘Het duet’ staat voor een wederzijdsleertraject waarin duo’s van twee verschillende generaties met elkaar optrekken in de organisatie. Vanuit nieuwsgierigheid naar elkaars talent, kennis en netwerk werken de duo’s aan thema’s voor organisatievernieuwing. 

‘Het stagiaireship’ is ontwikkeld voor organisatie die op dit moment geen jonge professionals kunnen aannemen. Via het bieden van stageplekken waarin de stagiaire sterk verbonden wordt met ambassadeurs van verschillende generaties, krijgt de organisatie de kans om de frisse blik van jongste generatie te benutten en de stagiaire de kans om direct iets te betekenen voor de organisatie. 

‘Het generatielab’ nodigt iedere generatie in de organisatie uit om 1 dag mee te doen in een denktank. Een maatschappelijk dilemma staat centraal, waar elke generatie vanuit zijn expertise een antwoord op geeft. In het lab wordt duidelijk dat elke generatie met een andere bril kijkt en projectteams zich bij de start van een project goed moeten realiseren of zij alle perspectieven (willen) betrekken.