Generatieleren

Elke generatie kijkt naar de werkelijkheid vanuit sterke waarden. Deze waarden zijn gevormd in de periode waarin men is opgegroeid en hebben onbewust invloed op hoe mensen handelen binnen een organisatie. De uitdaging is om van ieders generatietalent te leren en deze aan te wakkeren, te benutten en te verbinden.

Generatieleren biedt organisaties een vernieuwend perspectief om naar deze verschillen en talenten te kijken.

Wat hebben wij te bieden?

Vanuit een generatieperspectief kijken we naar de (kennis)mobiliteit, het ondernemerschap en de vitaliteit van uw organisatie. Naast advisering, ontwerpen wij programma’s, workshop en clinics, waardoor de organisatie op een natuurlijke wijze in beweging komt. Dit gaat van zogenaamde Coachcafé’s, waarin ontmoetingen tussen oudere professionals en young professionals centraal staan en het opzetten van een masterclass Generatiedialoog, tot aan het uitwerken en opzetten van nieuwe werkwijzen waarbij kennisontwikkeling en kennisoverdracht tussen de generaties geïntensiveerd en verbeterd wordt.

Generatieleren in de praktijk

Hoe zet je generatieleren in de dagelijkse praktijk in? Zie hierbij een aantal van onze voorbeelden, die wij onder andere implementeerden bij Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West.

Neem contact met ons op
Of lees de brochure